Styczeń

Jelenie szlachetne:   byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15.01
Jelenie sika:   byki, łanie i cielęta do 15.01
Daniele:  byki cały miesiąc a łanie i cielęta do 15.01
Sarny:  kozy i koźlęta do 15.01
Dziki:   odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy do 15.01
Muflony:   tryki cały miesiąc, a owce i jagnięta do 15.01
Tchórze i kuny
Lisy, jenoty, norki amerykańskie, szopy pracze
Piżmaki
Zające szaraki i dzikie króliki:   tylko w drodze odłowu, do 15.01
Bażanty:   koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
Kuropatwy:   tylko w drodze odłowu, do 15.01
Gęsi:   gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do 15.01, a zbożowe i białoczelne na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31.01

calykalendarz