100-lecie Polskiego Związku Łowieckiego i 70-lecie Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku

     Rok 2023 to ważny czas dla Myśliwych i sympatyków łowiectwa w całym kraju. Polski Związek Łowiecki obchodzi 100-lecie swojego istnienia.

Z tej okazji w całym kraju odbywają się uroczystości jubileuszowe. To również ważny rok dla Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku które obchodzi 70-lecie swojego powstania. Na uroczystej gali w Filharmonii Gorzowskiej 2 września 2023 roku nasze Koło zostało odznaczone najwyższym polskim odznaczeniem łowieckim – Honorowym Żetonem Zasługi – „Złomem”. To dumne odznaczenie odebrał w Gorzowie nasz poczet sztandarowy – Koleżanka Magdalena Pieczonka, Kolega Jacek Pieczonka i Kolega Paweł Czeredrecki. Odznaczeni Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej zostali również Koledzy – Jacek Cieśliński, Franciszek Jamniuk, Marcin Lewaszkiewicz i Jacek Pieczonka. Te ważne wyróżnienia są dowodem na wielką pozytywną pracę naszych myśliwych nie tylko na kanwie łowiectwa ale również w sferze społecznej, edukacyjnej, charytatywnej. Dzięki temu iż od 2014 roku nasze Koło ma status Organizacji Pożytku Publicznego możemy pozyskiwać 1,5% z podatku PIT z rozliczenia rocznego osób fizycznych. Środki te przeznaczamy na pomoc potrzebującym – współpracujemy z Domem Dziecka i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie, Domem Seniora w Tursku, organizujemy konkursy plastyczne z nagrodami o tematyce łowieckiej dla dzieci i młodzieży z naszego powiatu, pogadanki myśliwskie w szkołach, Międzynarodowy Dzień Inwalidy, przeprowadzamy także inne akcje charytatywne.

Niedawno obchodziliśmy też dzień naszego Patrona – Świętego Huberta. Z tej okazji jak co roku 3 listopada spotkaliśmy się w naszym łowisku na uroczystym polowaniu. Dzień później, w sobotę 4 listopada braliśmy udział w wyjątkowej Hubertowskiej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Słońsku. W pięknie przystrojonym w motywy łowieckie kościele Mszę Świętą odprawił Myśliwy – Ksiądz Jan Słowiński we współpracy z naszymi księżmi – Józefem Drozdem i Arturem Adamczakiem. Z tej strony raz jeszcze „Bóg zapłać” od myśliwych dla księży.

Po Mszy Świętej brać łowiecka wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na salę wiejską w Przyborowie na Bal Myśliwski z okazji 70-lecia powstania Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku. Zaszczycili nas swoją obecnością m.in. Wójt Gminy Słońsk Pan Janusz Krzyśków z małżonką, księża Józef Drozd i Artur Adamczak, przedstawiciel Nadleśnictwa Ośno Lubuskie – Kol. Cezary Moskalski z małżonką oraz delegacje Zarządów zaprzyjaźnionych Kół Łowieckich – Łyska w Słońsku, Tumak Ośno i Knieja Ośno. W pięknie przystrojonej Sali rozbrzmiewała muzyka dziewcząt ze Szkoły Muzycznej w Poznaniu pod przewodnictwem Beaty – córki naszego Myśliwego Pawła Matkowskiego. Po przywitaniu gości i wymianie podziękowań miała miejsce jeszcze jedna ważna uroczystość. Przy pięknej muzyce zagranej przez hejnalistów myśliwskich przedstawiciel Naczelnej Rady Łowieckiej – Kol. Franciszek Jamniuk wraz z Prezesem Honorowym Koła Kol. Mirosławem Więckowskim wręczyli Złote Medale Zasługi Łowieckiej dla Kolegów Ryszarda Lewaszkiewicza i Tadeusza Tomasika. Po części oficjalnej przy suto zastawionych jadłem łowieckim i nie tylko stołach, biesiadnicy bawili się do późnych godzin. Tańcom i śpiewom nie było końca. A dodatkowe atrakcje – foto-lustro, koncert hejnalistów, loteria fantowa umilały czas zabawy. Raz jeszcze wielkie podziękowania dla osób przygotowujących Bal Myśliwski oraz dla wszystkich uczestników za wspaniałą zabawę.

Przy okazji artykułu zapraszamy wszystkich którzy chcieliby w przyszłości zdobyć uprawnienia łowieckie do odbycia stażu w naszym Kole. Zachęcamy również do przekazania 1,5% podatku z rozliczenia PIT na OPP KŁ „Dzik” w Słońsku – wystarczy w odpowiedniej rubryce rozliczenia wpisać numer KRS: 0000 516 558.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim dużo łask Św. Huberta, zdrowia i pomyślności w 2024 roku.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór

Prezes KŁ Dzik w Słońsku

Marcin Lewaszkiewicz