OPP KŁ DZIK

Numer konta OPP – 45 8355 0009 0034 9532 2000 0005 

Nr KRS 0000 516 558

KOŁO ŁOWIECKIE „DZIK” W SŁOŃSKU  

ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO!

 

     11.07.2014 r. Koło Łowieckie „Dzik” w Słońsku jako pierwsze koło łowieckie w Polsce otrzymało status organizacji pożytku publicznego z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. (dokument do obejrzenia poniżej.)

     Osiągnięcie tego historycznego celu było możliwe dzięki zaangażowaniu władz Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku, a w szczególności jego prezesa – Pana Franciszka Jamniuka.

     Przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego dokonała Kancelaria Adwokacka Radziejewski, Wiśniewski i Partnerzy z Gorzowa Wielkopolskiego.

     Otrzymanie statusu organizacji pożytku publicznego przez Koło Łowieckie „Dzik” stanowi przełomowe wydarzenie nie tylko w jego historii, ale również w podejściu do roli, jaką odgrywają wszystkie koła łowieckie w Polsce. Uwieńczony sukcesem skomplikowany proces pozyskania statusu organizacji pożytku publicznego przez Koło Łowieckie „Dzik” daje liczne przywileje. Przede wszystkim pozwala na otrzymywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które mogą przekazać środki za pomocą wpisu w deklaracji PIT. Sympatycy myślistwa, którzy zechcą wesprzeć Koło Łowieckie swoim podatkiem, będą mogli uzyskać informacje, na co zostały wykorzystane ich pieniądze, ponieważ Koło Łowieckie „Dzik” ma obowiązek jawności działania i prowadzenia sprawozdawczości.

     Zaangażowanie Zarządu Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku stanowi wzór poświęcenia, zarówno dla dobra samego koła łowieckiego, jak też dla lokalnej społeczności. Dumni z wielkiego sukcesu, świadomi doniosłości wydarzenia i przede wszystkim trudu, bez którego nie byłoby tak wielkiego sukcesu członkowie Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku służą swoim doświadczeniem i pomocą innym kołom łowieckim, które chcą pójść śladem kolegów ze Słońska.

     Koło Łowieckie jako organizacja pożytku publicznego planuje szereg przedsięwzięć, które będą służyć ochronie środowiska. W tym celu pomiędzy Kołem Łowieckim „Dzik” w Słońsku a Zakładem Karnym w Gorzowie Wielkopolskim – Oddział w Słońsku zostanie podpisana umowa o współpracy. Dzięki niej pensjonariusze Zakładu Karnego będą uczestniczyć w pracach, mających na celu poprawę warunków bytowych zwierzyny i zagospodarowanie obwodów łowieckich. Do podstawowych działań Koła Łowieckiego „Dzik” w dalszym ciągu będzie należeć: ochrona środowiska, wspieranie oraz upowszechnianie kultury łowieckiej, troska o zwierzęta dziko żyjące oraz zwalczanie kłusownictwa.

     Jesteśmy głęboko przekonani, że aktywność Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku przyniesie lokalnej społeczności wiele pożytku, pozwalając jej na bliższe poznanie unikalnych wartości kultury materialnej i duchowej, jaką wytworzyły pokolenia myśliwych.

Prezes Koła

Franciszek Jamniuk