Koło Łowieckie Dzik Słońsk na uroczystościach rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

11 listopada 2023 r. w Słońsku odbyły się uroczystości upamiętniające 105 rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj po 123 latach zaborów.   

Obchody tego najważniejszego dla Polaków Święta rozpoczęły się występu patriotycznego uczniów Szkoły Podstawowej w Słońsku a następnie sprawowana została Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem mieszkańców naszej gminy, gości i pocztów sztandarowych. Następnie wszyscy zebrani udali się na plac przed Muzeum Martyrologii, gdzie najpierw odśpiewano wspólnie Mazurek Dąbrowskiego a po krótkiej modlitwie złożono kwiaty i zapalono znicze przed Pomnikiem ku czci Ofiar Ciężkiego Więzienia i Obozu Sonnenburg. Na tę szczególną uroczystość Koło Łowieckie „Dzik” w Słońsku wystawiło Poczet Sztandarowy w osobach: Jacek Pieczonka, Magdalena Pieczonka i Paweł Czeredrecki.