Myśliwska Paczka 2019

Boże Narodzenie jest jednym z najbardziej przez dzieci oczekiwanych Świąt, przychodzi Św. Mikołaj ,żeby obdarować słodyczami wszystkie dzieci, a szczególnie te którym tego brakuje.

Myśliwi z Koła Łowieckiego ,, Dzik” w Słońsku wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, a mając serca wrażliwe na każdą potrzebę, również i w tym roku nawiedzili z prezentami Dom Dziecka w Sulęcinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie .

Przywieźli wychowankom moc słodyczy oraz oczekiwane indywidualne prezenty, wywołując uśmiech i radość na twarzach dzieci.

Myśliwska Paczka jest kontynuacją tradycji, którą co roku powtarza Koło Łowieckie ,,Dzik” w Słońsku.