73 rocznicy zagłady więźniów hitlerowskiego Obozu Sonnenburg

Dnia 2 lutego br. w Słońsku odbyły się uroczystości z okazji 73 rocznicy zagłady więźniów hitlerowskiego Obozu Sonnenburg.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej sprawowanej w intencji ofiar obozu Sonnenburg, a następnie wszyscy uczestnicy udali się na plac przy Muzeum Martyrologii w Słońsku gdzie po wystąpieniach, apelu pamięci i salwie honorowej przystąpiono do złożenia kwiatów. Nie mogło zabraknąć uroczystego złożenia kwiatów na Cmentarzu Jenieckim,  gdzie pochowane  są ciała ofiar obozu Sonnenburg. Wśród licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych obecny był  również poczet  Koła Łowieckiego Dzik w Słońsku, który tworzyli Robert Prałat, Jacek Pieczonka i Rafał Zychla.