II Ogólnopolskie Polowanie Dian w Województwie Lubuskim – Słońsk 25 – 26.11.2016 r.

Sympatycznym wydarzeniem był przyjazd do Słońska na polowanie zbiorowe na gęsi polujących Pań – Polskich Dian, chociaż ja wolę określenie rodzime – Dziewanna – nasza prasłowiańska boginka, opiekunka lasów i zwierząt.

Mimo nie sprzyjającej pogody i gęstej mgły na drogach, dotarło do nas ponad 20.Pań, a niektóre miały do przebycia nawet 800 km, jak Panie z Rzeszowa. Główny ciężar organizacyjny wzięło na siebie Koło Łowieckie „Dzik” w Słońsku, szczególnie Prezes Franciszek Jamniuk, który był koordynatorem wszelkich działań legislacyjnych. Natomiast koordynatorką polowania ogólnokrajowego Stowarzyszenia Dian Polskich była Pani Renata Walczak Przybylska z Konina. W organizacji polowania brały udział jeszcze dwa zaprzyjaźnione Koła Łowieckie: „Łyska” w Słońsku i „Czarny Bór” Klesno. Po powitaniu przez Prezesa Franciszka Jamniuka,  przy znakomitych przekąskach, w Restauracji Słowiańska uczestniczki wzięły udział w konferencji, której tematami były prelekcje: „Kobieta w języku łowieckim” przedstawiona przez Panią Renatę Janicką Szyszko, a następnie „Kiedyś łowy, dziś krwawy sport /wizerunek myśliwego w społeczeństwie/” omówiony przez Mateusza Karkoszkę. Temat „Kulturotwórcza rola łowiectwa: „Włodzimierz Korsak i moje o nim wspomnienia” oraz opowiadania myśliwskie: „Zmierzch” i ”Fatima – elegia o miłości” zaprezentował Mirosław Więckowski. Podsumowując konferencję Prezes Franciszek Jamniuk odniósł się szczególnie do wizerunku myśliwego w społeczeństwie, mówiąc iż u nas, poprzez działania charytatywne i wartościową pomoc określonym osobom wizerunek myśliwego od dawna jest właściwy. Media zainteresowane naszymi działaniami kreują ten wizerunek, przyczyniając się do postrzegania myśliwego jako osobę wrażliwą i pomocną w każdej trosce. Przykładem jest objęcie Patronatem Honorowym leczenia Mikołajka Wysoczańskiego ze Słońska i remont domu Pani Urszuli Januszewskiej z Ownic. Panie nagrodziły prelegentów gromkimi brawami.
Nazajutrz rano, w łowisku Koła Łowieckiego „Łyska” w Słońsku odprawę przed polowaniem przeprowadził Łowczy Koła Dariusz Stefanowicz, a następnie Panie zostały rozprowadzone na stanowiska. Były tu po raz pierwszy, a wrażenie potęgował ogrom rozlanych wód i widok zrywającego się ptactwa. Niektóre Panie w ogóle po raz pierwszy były na gęsim polowaniu, a w Słońsku nie były nigdy. Gęsi wyleciało na żerowiska sporo. Wśród rozgłośnego gęgania trudno było jednak skoncentrować się przed strzałem, toteż na ponad 200 oddanych strzałów, upolowane zostały 4.gęsi. Widocznie święty Hubert tak sobie życzył. Po polowaniu Panie przybyły do Stanicy Myśliwskiej Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku do Ownic, gdzie nastąpiło otrąbienie Pokotu Zwierzyny oraz wręczone zostały medale: Królowej Polowania Pani Beacie Hein i Wice królowej Pani Beacie Gębali – obie Panie z Klubu Dian Polskich Zarządu Okręgowego w Pile. Pełne wrażeń po polowaniu, Panie zostały zaproszone na biesiadę myśliwską przez Prezesa Franciszka Jamniuka, który podziękował Paniom za przybycie, za znakomitą atmosferę na polowaniu oraz życzył szczęśliwego powrotu do domu.

Darz Bór

Mirosław Więckowski

Honorowy Prezes Koła