Porozumienie partnerskie o współpracy.

W dniu 12 września 2016 roku podpisane zostało Porozumienie o współpracy

pomiędzy 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną im. gen. broni Józefa Dowbora Muśnickiego z Międzyrzecza reprezentowaną przez płk. dypl Piotra Malinowskiego, a Kołem Łowieckim „Dzik” w Słońsku, reprezentowanym przez Prezesa Franciszka Jamniuka i Łowczego Jacka Cieślińskiego.

Porozumienie ma na celu przekazywanie historycznych wartości łowiectwa, wspólne organizowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody i gospodarki łowieckiej oraz aktywne uczestnictwo żołnierzy w akcjach propagujących idee łowiectwa, a także myśliwych w propagowaniu historycznych wartości Wojska Polskiego.

Honorowy Prezes Koła
Mirosław Więckowski