Wycieczka do łowiska naszego Koła.

     Młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie z Dyrektorem Panią Danutą Malinowską oraz dzieci i młodzież z Domu Dziecka w Sulęcinie z Dyrektorem Panią Anną Krawczyk  gościliśmy w Stanicy Myśliwskiej Kola Łowieckiego „Dzik” w Słońsku.

     Realizując swoje zobowiązania wynikające z umowy o współpracy, zaprosiliśmy młodzież z Ośrodka i dzieci z Domu Dziecka w Sulęcinie do odwiedzenia naszego Koła i zapoznania się z gospodarką łowiecką w obwodzie łowieckim. Przybyło wraz z wychowawcami prawie 70 osób. Powitania dokonał Prezes Koła Franciszek Jamniuk, po czym o gospodarce łowieckiej w praktyce opowiedział Honorowy Prezes Koła  Mirosław Więckowski. Dzieci i młodzież zapoznały się z potrzebą dokarmiania zwierzyny, uprawą poletek łowieckich oraz szkodach łowieckich, a także o potrzebie odstrzału zwierzyny. Po teorii, spacerkiem udaliśmy się na buchtowisko, gdzie Łowczy Koła Jacek Cieśliński przywiózł karmę dla zwierzyny: żołędzie i kasztany oraz ziarno kukurydzy i zbóż. Dzieci samodzielnie rozsypały karmę, która później została przyorana. Po powrocie do Stanicy, na strzelnicy sportowej do strzelań z wiatrówki, którą prowadził Łowczy Gospodarczy Jacek Pieczonka, przeprowadzony został konkurs strzelecki, w którym udział wzięły prawie wszystkie dzieci. Trzy pierwsze, premiowane miejsca zostały wyróżnione dyplomami, a nagrody zostaną wręczone w Ośrodku Szkolnym w Sulęcinie. Na zakończenie, przy płonącym ognisku częstowaliśmy wszystkich uczestników pieczonymi, pysznymi kiełbaskami oraz słodyczami. Dzieci z żalem odjeżdżały do Sulęcina. Na osłodę Prezes Jamniuk obiecał w zimie kulig i zimowe dokarmianie zwierzyny.

Darz Bór

Honorowy Prezes Koła

Mirosław Więckowski