Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „DZIK” w Słońsku.

W dniu 24 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie w Kole Łowieckim „Dzik” w Słońsku.

Prezes Franciszek Jamniuk po powitaniu Członka Okręgowej Rady Łowieckiej w Gorzowie Andrzeja Kaźmierczaka oraz Członków Koła, wprowadził Sztandar Koła i zaproponował na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Honorowego Prezesa Koła Mirosława Więckowskiego. Sekretarzem Walnego Zgromadzenia wybrany został Marcin Lewaszkiewicz, po czym  nastąpiła wyjątkowa uroczystość – wręczenie Medali Zasługi Łowieckiej. W asyście Sztandaru Koła medalami uhonorowano: Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej – Zdzisław Woźnicki i Jacek Pieczonka, Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej – Janusz Zator, natomiast najwyższe odznaczenie łowieckie: Honorowy Żeton Zasługi Łowieckiej – ZŁOM – Mirosław Więckowski. Były oczywiście gratulacje i pamiątkowe zdjęcia, a potem przystąpiliśmy do realizacji porządku obrad. Sprawozdania z działalności Zarządu Koła przedstawili: Prezes Franciszek Jamniuk, Łowczy Jacek Cieśliński, Łowczy Gospodarczy Jacek Pieczonka, Skarbnik Tadeusz Tomasik i Sekretarz Marcin Lewaszkiewicz. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Kamiński przedstawił szczegółowe sprawozdanie z kontroli dokumentacji prowadzonej przez Członków Zarządu Koła oraz rewizji kasy Koła. Na zakończenie przedstawił wniosek o udzieleniu absolutorium wszystkim członkom Zarządu. Podczas głosowania nad absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu, jednogłośnie absolutorium otrzymali: Prezes Franciszek Jamniuk, Łowczy Jacek Cieśliński, Łowczy Gospodarczy Jacek Pieczonka, Skarbnik Tadeusz Tomasik i Sekretarz Marcin Lewaszkiewicz. Podczas dyskusji omówiono Bal Charytatywny Przebierańców, który odbył się 1 kwietnia br. a datki zbierane były na leczenie naszego podopiecznego Mikołajka Wysoczańskiego. Prezes Jamniuk wyraził żal, że tak nie wielu naszych członków brało w nim udział. Poruszono wiele istotnych spraw z życia Koła, w tym sprawy finansowe i personalne, które zostały zawarte w Uchwale Walnego Zgromadzenia, po przegłosowaniu której obrady zostały zakończone.

Darz Bór

Honorowy Prezes Koła
Mirosław Więckowski