Koło łowieckie Dzik w Słońsku na święcie ryby

     Dnia 9 sierpnia br. w Przyborowie odbyło się „Święto Ryby -międzynarodowe spotkanie w chyży rybackiej – Przyborów 2014″.

     W organizację imprezy włączyli się również myśliwi Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku oraz członkowie Słońskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Przygotowaliśmy wystawę trofeów łowieckich pozyskanych w naszym obwodzie łowieckim ale także zaprezentowaliśmy trofea egzotyczne z prywatnych kolekcji.  Zwiedzającym wyjaśnialiśmy potrzebę odstrzału selekcyjnego saren rogaczy i jeleni oraz dzików, powodujących znaczne szkody łowieckie w uprawach rolnych.  Zainteresowanie było spore , ale i uznanie dla naszej gospodarki łowieckiej. Przeprowadziliśmy sportowy konkurs w strzelaniu z wiatrówki, który cieszył się dużym, niesłabnącym powodzeniem.

     W trakcie festynu odbyło się sympatyczne wydarzenie. Koledze Jackowi Pieczonce, legitymację i oznakę członka Słońskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury łowieckiej PZŁ wręczył Prezes Mirosław Więckowski oraz Prezes Franciszek Jamniuk.

     Tradycyjnie już, nasz kolega Jacek Cieśliński przygotował fantastyczne jadło z „patelni myśliwskiej”. Musiało smakować, skoro ponad 200 smakoszy degustowało nasz specjał, a jeszcze wielu było chętnych…

 Darz Bór

                                                                       Prezes KKiKŁ PZŁ  

                                                                      Mirosław Więckowski

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)
– Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe
Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa