Grudzień

Jelenie szlachetne:   byki, łanie i cielęta
Jelenie sika:   byki, łanie i cielęta
Daniele:   byki, łanie i cielęta
Sarny:   kozy i koźlęta
Dziki:   wszystkie
Muflony:   tryki, owce i jagnięta
Tchórze i kuny
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki
Zające szaraki i dzikie króliki:   również w drodze odłowu
Bażanty:   koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
Kuropatwy:   tylko w drodze odłowu
Słonki:   do 21.12
Kaczki:   krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: do 21.12
Gęsi:   gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21.12, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc
Łyski:   do 21.12 

calykalendarz