Listopad

Jelenie szlachetne:   byki, łanie i cielęta
Jelenie sika:   byki, łanie i cielęta
Daniele:   byki, łanie i cielęta
Sarny:   kozy i koźlęta
Dziki:   wszystkie
Muflony:   tryki, owce i jagnięta
Borsuki
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze 
Tchórze i kuny
Piżmaki
Zające szaraki i dzikie króliki:   również w drodze odłowu
Bażanty:   koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
Kuropatwy:   tylko w drodze odłowu
Słonki
Kaczki:   krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
Gęsi:   gęgawy, zbożowe i białoczelne
Łyski
Gołębie grzywacze
Jarząbki 

calykalendarz