Październik

Jelenie szlachetne:   byki, łanie i cielęta 
Jelenie sika:   byki, łanie i cielęta
Daniele:   byki, łanie i cielęta
Sarny:   kozy i koźlęta
Dziki:   wszystkie
Muflony:   tryki, owce i jagnięta
Borsuki
Tchórze i kuny
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki
Bażanty:   koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
Kuropatwy:   do 21.10, a w drodze odłowu cały miesiąc
Słonki
Kaczki:   krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
Gęsi:   gęgawy, zbożowe i białoczelne
Łyski
Gołębie grzywacze
Jarząbki

calykalendarz