Wrzesień

Jelenie szlachetne:   byki
Sarny:   kozły
Dziki:   wszystkie
Borsuki
Tchórze i kuny 
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze   
Piżmaki
Kuropatwy:   do 11.09
Słonki:   od 1.09
Kaczki:   krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
Gęsi:   gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09
Łyski
Gołębie grzywacze
Jarząbki

calykalendarz