Sierpień

Jelenie szlachetne:   byki od 21.08
Sarny:   kozły
Dziki:   odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki:   od 11.08
Kaczki:   krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice – od 15.08
Łyski:   od 15.08
Gołębie grzywacze:   od 15.08

calykalendarz