Spotkania z kulturą łowiecką na lubuskim pograniczu – 60-lecie Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Branderburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Pro Europa Viadrina” oraz budżetu państwa.
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” /
„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

trzylogaUE-350