Współpraca z I LO w Sulęcinie

W dniu 18 grudnia 2020 Koło Łowieckie Dzik w Słońsku zawarło porozumienie o współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie. Kolega Marcin Lewaszkiewicz i pan Dyrektor Tomasz Walenciak złożyli podpisy pod tekstem umowy o współpracę.

Jest to kolejny krok w działalności Koła Łowieckiego Dzik, mający na celu prowadzenie edukacji przyrodniczo-łowieckiej. Do uczniów szkół podstawowych dołączyła młodzież szkoły średniej. Młodzież będzie miała okazję brać udział w konkursach i akcjach organizowanych przez nasze Koło. Cieszymy się z rozpoczęcia nowej współpracy, gdyż mamy kolejną okazję do promowania piękna naszej ojczystej przyrody wśród przedstawicieli nowego pokolenia. Darz Bór!