Konkurs KŁ ,, DZIK” w Słońsku „Zwierzęta lasów i pól”

Darz Bór! Ogłaszamy wszem i wobec, że konkurs plastyczny organizowany przez KŁ Dzik w Słońsku został rozstrzygnięty!

Do konkursu ” Zwierzęta lasów i pól” przystąpiło 37 uczniów klas I-III SP w Słońsku. Pięcioro uczniów otrzymało nagrody główne, przyznano jedno wyróżnienie, natomiast pozostali uczniowie dostali upominki za uczestnictwo.