Koło Łowieckie Dzik Słońsk na uroczystościach rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 Dnia 11 listopada 2019 r. w Słońsku odbyły się uroczystości upamiętniające 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj po 123 latach zaborów.   

Obchody tego najważniejszego dla Polaków Święta rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny z udziałem mieszkańców naszej gminy, gości, kompani honorowej Wojska Polskiego i pocztów sztandarowych. Następnie wszyscy zebrani udali się na plac przed Muzeum Martyrologii, gdzie po wystąpieniach upamiętniających Narodowe Święto Niepodległości i odczytaniu Apelu Pamięci złożono kwiaty i zapalono znicze przed Pomnikiem ku czci Ofiar Ciężkiego Więzienia i Obozu Sonnenburg. Na tę szczególną uroczystość Koło Łowieckie „Dzik” w Słońsku wystawiło Poczet Sztandarowy w osobach: Jacek Pieczonka, Paweł Matkowski i Robert Prałat.