74. rocznica zagłady więźniów hitlerowskiego obozu Sonnenburg

Dnia 1 lutego 2019 r. w Słońsku odbyły się uroczystości ku czci zamordowanych więźniów niemieckiego ciężkiego więzienia i obozu Sonnenburg.


Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Słońsku. Następnie wszyscy udali się na plac przy Muzeum Martyrologii w Słońsku, gdzie odbyły się główne uroczystości zakończone Apelem Pamięci i salwą honorową.  Na drodze „wspomnień o poległych” nie mogło zabraknąć cmentarza gdzie złożone są ofiary obozu i ciężkiego więzienia. Tam również po krótkiej modlitwie złożono kwiaty i zapalono znicze. W tej ważnej uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości i zaproszone poczty sztandarowe. Nie mogło zabraknąć pocztu sztandarowego Koła Łowieckiego Dzik w Słońsku w osobach: Paweł Matkowski, Rafał Zychla i Robert Prałat.