Myśliwi w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dnia 14 stycznia 2018 r. odbyło się polowanie zbiorowe połączone ze zbiórką pieniędzy na rzecz 26 Finału Wielkiej Orkiesty Świątecznej Pomocy.

Wzięło w nim udział blisko 20 myśliwych, stażystów i naganiaczy. Po zakończeniu polowania odbyła się zbiórka w naszej stanicy myśliwskiej, w której również udział wzięli wolontariusze kwestujący na rzecz WOŚP.

Warto nadmienić, że królem polowania został kol. Marcin Lewaszkiewicz zaś wicekrólem kol. Paweł Matkowski.

Po polowaniu myśliwi hojnie wrzucali pieniądze do puszek wolontariuszy.