Pogadanka o łowiectwie w III klasie SP

Mimo, że pogoda 9 listopada 2017 roku nie była zachęcająca do wypadów w teren, to zaplanowanego spotkania z dziećmi dwóch  klas trzecich Szkoły Podstawowej w Słońsku postanowiliśmy nie odwoływać.

Szczególnie, że dzieciaki były bardzo podekscytowane wycieczką do łowiska. Najpierw jednak odbyła się lekcja edukacyjna o łowiectwie w klasie, gdzie pogadankę wygłosił Honorowy Prezes Koła – Mirosław Jerzy Więckowski. W dostępny sposób przedstawione zostały dzieciom cele i zadania Polskiego Związku Łowieckiego poprzez Koła Łowieckie oraz szczególna rola myśliwego w ochronie i gospodarowaniu populacjami zwierzyny. Wiele z poruszanych zagadnień było dzieciom znana, choćby wygląd poszczególnych gatunków zwierzyny, ale też np. problem szkód łowieckich, jako że są w klasie dzieci rolników i osobiście widziały pola i łąki zbuchtowane przez dziki. Dzieci żywo reagowały i spontanicznie brały udział w lekcji. Po wykładzie odbył się też konkurs z wiedzy, która została dzieciom podczas pogadanki przekazana pt: ”Czy sarna jest żoną jelenia?” W tym też czasie dotarli z nagrodami koledzy myśliwi: Sekretarz Koła Marcin Lewaszkiewicz  i Robert Prałat. Najpierw odbyło się losowanie pytań, a potem odpowiedzi były oceniane przez naszą komisję z udziałem wychowawczyni klasy Pani Marzeny Maksym.

Natomiast po przerwie i zaopatrzeniu się w ciepłe buty, dzieci pod opieką Marcina i Roberta oraz wychowawców pojechały na skoszone kukurydzisko, gdzie uzbierały około 200 kg kolb kukurydzy, która została wywieziona na buchtowisko dla dzików. A po tak wyczerpującym dniu, były już same przyjemności: pieczone kiełbaski w naszej stanicy łowieckiej, a także przeróżne gry i zabawy. Dzieciom wcale nie chciało się wracać do szkoły.

Darz Bór.

Mirosław Jerzy Więckowski