Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „DZIK” w Słońsku.

W dniu 7 maja 2017 roku odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie w Kole Łowieckim „Dzik” w Słońsku.

Prezes Franciszek Jamniuk po powitaniu członków Koła i przedstawiciela myśliwych z Niemiec „Myśliwi i Obrońcy Przyrody”, wprowadził Sztandar Koła i zaproponował na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Honorowego Prezesa Koła Mirosława Więckowskiego. Sekretarzem Walnego Zgromadzenia wybrany został Marcin Lewaszkiewicz, a potem przystąpiliśmy do realizacji porządku obrad. Sprawozdania z działalności Zarządu Koła przedstawili: Prezes Franciszek Jamniuk, Łowczy Koła Jacek Cieśliński, Łowczy Gospodarczy Jacek Pieczonka, Skarbnik Tadeusz Tomasik i Sekretarz Marcin Lewaszkiewicz. Prezes w obszernym sprawozdaniu omówił sprawy związane z działalnością Koła, w tym szczególnie z działalnością charytatywną oraz edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej. W ubiegłym sezonie zorganizowaliśmy kilka spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną w łowisku, gdzie lekcje edukacyjne i poglądowe prowadził Honorowy Prezes Mirosław Więckowski, po czym było dokarmianie zwierzyny w karmniku i na buchtowisku. Zorganizowany został już Drugi Charytatywny Bal Przebierańców, z którego środki przeznaczone zostały na sfinansowanie remontu domu Pani Urszuli Januszewskiej z Ownic. Był też Wieczór Kolęd dla naszego podopiecznego Mikołajka Wysoczańskiego: ”Zostań świętym Mikołajem dla Mikołajka”, z którego dochód przeznaczony został na dalsze leczenie i rehabilitację dziecka. Po czym Prezes zaprosił myśliwych Sławka Stużyńskiego i Zdzisława Woźnickiego do odebrania specjalnego podziękowania za wkład pracy i własnych środków w remoncie domu Pani Urszuli Januszewskiej. Łowczy Jacek Cieśliński omówił sprawy związane z działalnością gospodarczą Koła, w tym szczególnie z realizacją planu pozyskania zwierzyny. Nagrodzeni zostali Koledzy, którzy pozyskali największą ilość zwierzyny grubej: Tadeusz Tomasik, Jacek Tomasik i Michał Piekarski, oraz drobnej – Tadeusz Tomasik, Ireneusz Woronkiewicz, Jacek Pieczonka, Jacek Tomasik i Michał Piekarski. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Kamiński przedstawił szczegółowe sprawozdanie z kontroli dokumentacji prowadzonej przez Członków Zarządu Koła oraz rewizji kasy Koła, w którym Komisja nie dopatrzyła  się nieprawidłowości w pracy Zarządu, a szczególnie w realizacji zaplanowanego budżetu Koła. Na zakończenie przedstawił wniosek o udzieleniu absolutorium wszystkim członkom Zarządu. Podczas głosowania nad absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu, jednogłośnie absolutorium otrzymali: Prezes Franciszek Jamniuk, Łowczy Jacek Cieśliński, Łowczy Gospodarczy Jacek Pieczonka, Skarbnik Tadeusz Tomasik i Sekretarz Marcin Lewaszkiewicz. Podczas dyskusji omówiono zbliżający się „Międzynarodowy Dzień Inwalidy- Ownice 2017”, organizowany przez nasze Koło Łowieckie, współfinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 -2012  pod Patronatem Honorowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej. Poruszono wiele istotnych spraw z życia Koła, w tym sprawy finansowe i personalne, ale także dotyczące powiększenia naszego obwodu łowieckiego i gospodarki łowieckiej, które zostały zawarte w Uchwale Walnego Zgromadzenia, po przegłosowaniu której obrady zostały zakończone.

Darz Bór

Honorowy Prezes Koła

Mirosław Jerzy Więckowski