Młodzież dokarmia zwierzynę

-Mimo niezbyt sprzyjającej aury, w sobotę 28 marca 2017 roku, młodzież gimnazjalna ze Słońska, z grupy konkursowej o nagrodę im. Włodzimierza Korsaka wybrała się do łowiska Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku, aby zaopatrzyć miejsca stałego dokarmiania zwierzyny zebraną własnoręcznie karmą. Były żołędzie i kasztany, było ziarno zbóż i kukurydza oraz suchy chleb.

W stanicy myśliwskiej w Ownicach, opiekunkę grupy Panią mgr Grażynę Buchajczyk oraz wychowawczynie Panie Annę Matkowską i Elizę Banasik  oraz młodzież powitał Mirosław Więckowski Honorowy Prezes Koła, który w pogadance omówił zakres  prac gospodarczych myśliwych polegający na dokarmianiu, a co za tym idzie, na zmniejszeniu zainteresowania zwierzyny uprawami rolnymi. Zwierzyna pozostając w lesie przy zaopatrzonych atrakcyjną karmą paśnikach i buchtowiskach nie wychodzi na pola i nie powoduje dotkliwych szkód w uprawach rolnych

Już w terenie młodzież nauczyła się rozpoznawać obecność zwierzyny w łowisku poprzez ich tropy i ślady bytowania. A więc tropy to odciski racic w miękkiej ziemi, a ślady to np. spałowania – czyli ogryzania kory młodników sosnowych i czubów sosny  leżących na ziemi przez jelenie i daniele, znakowania rewirów poprzez czemchanie czyli wycieranie poroża – parostków o krzewy i odgarniania ściółki i runa leśnego przez sarny rogacze, buchtowanie darni łąk i ściółki leśnej przez dziki za owadami, myszami i innymi gryzoniami oraz odchody zwierzyny. Stwierdziliśmy także w pobliżu karmnika obecność  lisów,  borsuków i jenotów, jako że i one nie gardzą wykładaną tam karmą.

Młodzież dowiedziała się, że zwierzynę myśliwi klasyfikują na grubą i drobną, a także płową i czarną. W naszym łowisku do zwierzyny grubej płowej należą: sarna, daniel i jeleń, a do grubej czarnej: dzik. Zwierzyna drobna to np. zające i dzikie króliki, a także drapieżniki: lisy, borsuki, jenoty, kuny leśne -tumaki i domowe – kamionki, norki amerykańskie, tchórze oraz dzikie ptactwo łowne: gęsi, kaczki, łyski, bażanty, kuropatwy, gołębie grzywacze.

Pod przewodnictwem Łowczego Koła Jacka Cieślińskiego  i Łowczego Gospodarczego Jacka Pieczonki znakomita lekcja poglądowa zakończyła się wyłożeniem suchej karmy w korytkach pod zadaszonym karmnikiem dla zwierzyny płowej oraz ziarna kukurydzy na buchtowisku dla dzików. Spotkanie zakończyło się przy ognisku degustacją pysznych kiełbasek z rożna serwowanych przez Prezesa Koła Franciszka Jamniuka, który zadał młodzieży podchwytliwe pytanie:” czy sarna jest żoną jelenia?- odpowiedź była prawidłowa: nie”. Prezes podziękował młodzieży za przybycie i wyłożenie karmy dla zwierzyny oraz zaprosił uczestników na kolejne spotkanie.

Darz Bór

Mirosław Jerzy Więckowski

Honorowy Prezes Koła