72 rocznicy zagłady więźniów hitlerowskiego Obozu Sonnenburg

Dnia 27 stycznia br. w Słońsku odbyły się uroczystości z okazji 72 rocznicy zagłady więźniów hitlerowskiego Obozu Sonnenburg.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej sprawowanej w intencji pokoju na świecie, a następnie wszyscy uczestnicy udali się na plac przy Muzeum Martyrologii w Słońsku gdzie po wystąpieniach, apelu pamięci i salwie honorowej przystąpiono do złożenia kwiatów. Nie mogło zabraknąć również złożenia kwiatów przed pomnikiem przy Placu Kombatantów i na Cmentarzu Jenieckim,  gdzie pochowane  są ciała ofiar obozu Sonnenburg. Wśród licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych obecny był  również poczet  Koła Łowieckiego Dzik w Słońsku, który tworzyli Robert Prałat, Jacek Pieczonka i Mariusz Ceranowicz .  Prezes Koła Łowieckiego Dzik w Słońsku Franciszek Jamniuk i Łowczy Koła Jacek Cieśliński złożyli w imieniu myśliwych  kwiaty przed pomnikami.