Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku

    W związku z rezygnacją jednego z członków w pracach Komisji Rewizyjnej naszego Koła, zgodnie z postanowieniem Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, zaistniała konieczność niezwłocznego wyboru nowego jej członka.

Toteż w dniu 21 września 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które dokonało wyboru uzupełniającego składu Komisji Rewizyjnej. Nowym członkiem został wybrany kolega Janusz Zator, wieloletni członek naszego Koła. Oprócz spraw bieżących związanych z gospodarką łowiecką, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o udzieleniu pomocy materialnej  Pani Urszuli Januszewskiej i jej niepełnosprawnej córce z Ownic przy remoncie dachu jej domu. Prezes Franciszek Jamniuk przedstawił zebranym problemy materialne obu Pań oraz omówił zakres prac, które  jeszcze przed zimą trzeba wykonać. Zarząd Koła wizytował budynek mieszkalny Pani Januszewskiej i zakwalifikował go do natychmiastowego remontu – i również podjął uchwałę o udzieleniu takiej pomocy, stąd uchwała Walnego Zgromadzenia była  zatwierdzającą. /Materiał źródłowy na naszej stronie internetowej: www.dzikslonsk.pl/. W zakresie prac najważniejszym jest więźba dachowa i pokrycie dachu. Walne Zgromadzenie w formie pożyczki zakupi potrzebne materiały, liczymy też na darczyńców i sponsorów – i przystąpi do prac remontowych. Spłata długu nastąpi z dochodu Balu Charytatywnego, który odbędzie się 1 kwietnia 2017 roku.

Darz Bór

Honorowy Prezes Koła 

Mirosław Więckowski