Porozumienie o współpracy.

     W dniu 30 marca 2016 roku podpisane zostało „Porozumienie o współpracy dydaktycznej pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie i Kołem Łowieckim „Dzik” w Słońsku”.

Porozumienie ma na celu przekazywanie wiedzy łowiecko- przyrodniczej dzieciom i młodzieży Ośrodka.  Porozumienie podpisała Dyrektor Ośrodka Pani Danuta Malinowska i Prezes Koła Franciszek Jamniuk. Podczas naszej wizyty w Ośrodku pogadankę o zwierzynie łownej i zagadnieniach gospodarki łowieckiej wygłosił Honorowy Prezes Koła Mirosław Więckowski. Natomiast wychowankowie przekazali swoje prace plastyczne na licytację podczas Balu Charytatywnego organizowanego na potrzeby leczenia naszego podopiecznego Mikołajka Wysoczańskiego. Na zakończenie naszej wizyty Prezes Koła Franciszek Jamniuk zaprosił dzieci i młodzież Ośrodka do naszej Stanicy Myśliwskiej na pogadankę w terenie  i pieczone kiełbaski na ognisku.

                                                     Honorowy Prezes Koła
 Mirosław Więckowski