71 rocznica mordu 819 więźniów Obozu Sonnenburg

Dnia 29 stycznia br. w Słońsku odbyły się uroczystości z okazji 71 rocznicy mordu 819 więźniów Obozu Sonnenburg.

W tym roku uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej celebrowanej przez Biskupa Diecezjalnego Księdza Tadeusza Lityńskiego, następnie wszyscy uczestnicy udali się na plac przy Muzeum Martyrologii gdzie po wystąpieniach, odczytaniu Apelu Pamięci i oddaniu salwy honorowej przystąpiono do złożenia kwiatów pod pomnikiem ku czci ofiar ciężkiego więzienia i Obozu Sonnenburg. Nie zapomniano również o złożeniu kwiatów pod pomnikiem przy Placu Kombatantów i na cmentarzu gdzie złożone są ciała ofiar hitlerowskiego faszyzmu. W trakcie tych uroczystości oprócz wojskowej asysty honorowej 17 WBZ udział wzięły licznie zaproszone poczty sztandarowe organizacji kombatanckich a także poczty sztandarowe stowarzyszeń działających na terenie gminy Słońsk. Nie mogło oczywiście zabraknąć pocztu sztandarowego Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku w osobach: Jacek Pieczonka, Rafał Zychla i Robert Prałat. Warto nadmienić że członkowie naszego Koła złożyli również wiązankę kwiatów na cmentarzu.