Porozumienie o współpracy dydaktycznej

Porozumienie o współpracy dydaktycznej Zespołu Szkół w Słońsku z Kołem Łowieckim „Dzik” w Słońsku.

   -Pokłosiem zbieractwa żołędzi i wyjazdu do łowiska naszego Koła na dokarmianie zwierzyny dwóch trzecich klas Gimnazjum w Słońsku, było podpisanie w dniu 12 listopada 2015 roku „Porozumienia o współpracy mającej na celu aktywną edukację ekologiczno – łowiecką dzieci i młodzieży, podejmowania działań dydaktyczno – wychowawczych z udziałem dzieci i młodzieży oraz nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum”. Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Słońsku Panią Urszulę Jarmuszka i Prezesa Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku Pana Franciszka Jamniuka. Współpraca ma polegać na stałym kontakcie Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku z Zespołem Szkół poprzez wykłady i pogadanki na tematy przyrodniczo łowieckie prowadzone przez Lektora Eksperta PZŁ Mirosława Więckowskiego oraz wyznaczonych członków Koła. Natomiast Zespół Szkół będzie aktywnie uczestniczył w zbieractwie żołędzi i kasztanów, udziale w konkursach oraz propagowaniu idei przyrodniczo łowieckich.

     W miesiącu grudniu, w szkoleniu organizowanym przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie Wlkp. pt: ”Czy sarna jest żoną jelenia?”, oprócz naszych myśliwych, udział wezmą również nauczycielki Zespołu Szkół w Słońsku panie Małgorzata Dybka i Agnieszka Pińczyńska.

Darz Bór

Honorowy Prezes Koła
Mirosław Więckowski

kliknij na porozumienie aby je powiększyć