Młodzież gimnazjalna pomaga zwierzynie.

    Niezwykły gwar zapanował w dniu 22 października br. w miejscu dokarmiania zwierzyny, w łowisku Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku.

To młodzież z dwóch trzecich klas Gimnazjum Zespołu Szkół w Słońsku, pod opieką Pań nauczycielek: Małgorzaty Dybka, Agnieszki Pinczyńskiej i Anny Matkowskiej oraz Łowczego naszego Koła Jacka Cieślińskiego zaopatrywała buchtowisko żołędziami i kasztanami, osobiście zebranymi podczas wypraw terenowych. Wielki ukłon dla Pań nauczycielek za wspaniałe zorganizowanie zbieractwa, bowiem samych żołędzi było ponad  300.kg i za dyscyplinę podczas wycieczki do lasu. Tam właśnie, Honorowy Prezes Koła – Lektor Ekspert PZŁ Mirosław Więckowski powitał młodzież i wyraził wielkie uznanie dla ich pracy. Zachęcił też do dalszego zbieractwa żołędzi i kasztanów, i wspólnego zaopatrywania miejsc dokarmiania zwierzyny, której wówczas łatwiej będzie przetrwać trudny okres zimowy. Wygłosił też dla młodzieży pogadankę na temat gospodarki łowieckiej, w tym całorocznego dokarmiania zwierzyny na buchtowiskach. Jest to bardzo celowe, wręcz konieczne, bowiem dziki zajęte atrakcyjną karmą na buchtowiskach, głęboko przyoraną aby traciły więcej czasu na jej odszukanie, później wychodzą na pola uprawne, a więc nie powodują tak bardzo dotkliwych szkód łowieckich. Myśliwi wykładają tam jako karmę podstawową ziarno kukurydzy i okopowych ale oczywiście żołędzie i kasztany, jako pokarm naturalny jest bardzo chętnie pobierany przez zwierzynę. Przy okazji młodzież zapoznała się z tropami zwierzyny, która przebywała na na buchtowisku. Były tam głównie dziki, ale były też jelenie, sarny i jenoty. Dziwne to, ale drapieżniki takie jak lisy, jenoty i szopy pracze są częstymi gośćmi w miejscach dokarmiania zwierzyny grubej, bytują też w plantacjach kukurydzy. Po ukończeniu pracy, udaliśmy się do Stanicy Myśliwskiej naszego Koła za Ownicami. Tam płonęło już ognisko i czekały smakowite kiełbaski. Czekał również Prezes Koła Franciszek Jamniuk, który podziękował młodzieży za wspaniałą akcję dokarmiania zwierzyny. Obiecał zimowy wyjazd do kniei kuligiem na zaopatrzenie buchtowisk i przygotowanie wiosną konkursu strzeleckiego z wiatrówki.

     Prezes poinformował również o przygotowywanym porozumieniu o współpracy z Zespołem Szkół w Słońsku, które będzie miało na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy przyrodniczo łowieckiej, a przekazywanej na wykładach i prelekcjach przez niżej podpisanego.

Darz Bór

Honorowy Prezes Koła
Lektor Ekspert PZŁ 
Mirosław Więckowski