Ownickie Lato

Tradycyjnie już, podczas Festynu Ownickie Lato, myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku włączyli się w organizację imprezy.

Przygotowali strzelnicę do strzelań sportowych z wiatrówki, która cieszyła się niesłabnącym powodzeniem. Zawody rozegrano w trzech kategoriach: juniorów, kobiet i seniorów. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary oraz upominki. Nad bezpiecznym i sprawnym przebiegiem konkurencji czuwali koledzy: Mirosław Więckowski, Edward Kawczyński i Rafał Zychla.

  Darz Bór

Mirosław Więckowski

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)
– Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe
Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa