60 lecie Koła Łowieckiego „Słonka” w Legnicy

 W sobotę 13.czerwca 2015 roku, w zaprzyjaźnionym  Kole Łowieckim „Słonka” w Legnicy  odbyły się uroczystości 60.lecia powstania Koła, w których uczestniczyła delegacja naszych myśliwych:  Honorowy Prezes Koła
Mirosław Więckowski i Łowczy Koła Jacek Cieśliński.

Trzeba tu zaznaczyć,  że koledzy ze „Słonki” są członkami Słońskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej:
Józef Prajzner, jednocześnie członek niemacierzysty naszego Koła, Marek Sobol oraz Janusz Krakowski.

–Przy pięknej pogodzie w samo południe, uroczystości rozpoczęły się na placu przed Pałacem  w Warmątowicach Sienkiewiczowskich uroczystą  Mszą św. polową koncelebrowaną przez kapelanów myśliwych, po czym Zarząd Koła przedstawił historię Koła i zasługi myśliwych na przestrzeni 60.lat. Łowczy Okręgowy w Legnicy  Ryszard Bryliński
w obecności Marszałka Województwa Dolnośląskiego   Stanisława Szamborskiego , za wybitne zasługi na niwie łowieckiej udekorował Sztandar Koła najwyższym odznaczeniem łowieckim ZŁOM, podkreślając,  że jest to pierwsze Koło w Okręgu Legnickim , które otrzymało to zaszczytne wyróżnienie. Warto dodać,  że wśród odznaczonych jest nasz kolega klubowy Marek Sobol – sekretarz KŁ „Słonka” w Legnicy, uhonorowany Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. Wszyscy myśliwi otrzymali pamiątkowe noże, medale i odznaki pamiątkowe. Następnie nagrodzone zostały szkoły
i przedszkola uczestniczące w znakomitym projekcie przyrodniczo-ekologicznym: ”Myśliwi dzieciom – dzieci przyrodzie”. W konkursie udział wzięło ponad 850.dzieci, po czym otwarta została wystawa łowiecka, gdzie oprócz trofeów, zaprezentowane zostały prace plastyczne  i tematyczne dzieci. Na zakończenie uroczystości gratulacje dla Koła na dalsze lata złożyły  delegacje oficjalne. Nasza delegacja odczytała list gratulacyjny  i przekazała dla Koła obraz o tematyce myśliwskiej: „Dziki w scenerii zimowej”.  Występy artystyczne  zespołów folklorystycznych i zaproszenie na biesiadę myśliwską  zakończyły część oficjalną uroczystości. Serwowany  kocioł myśliwski był znakomity, a przekąski zadowoliły najwybredniejszych smakoszy.

Darz Bór

Honorowy Prezes Koła

Mirosław Więckowski