Międzynarodowy Dzień Inwalidy – Ownice 2015.

– W piękny, sobotni dzień 23 maja w Ownicach odbył się  festyn „Międzynarodowy Dzień Inwalidy – Ownice 2015”,  pod patronatem Urzędu Gminy w Słońsku, który był jego  głównym organizatorem.

Prezes naszego Koła Franciszek Jamniuk – jednocześnie Sołtys wsi Ownice  udostępnił teren swojej posesji i zaplecze techniczne, był jednocześnie koordynatorem imprezy.   W organizację festynu włączyli się również myśliwi naszego Koła oraz członkowie Słońskiego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Przygotowaliśmy strzelnicę do strzelań sportowych z wiatrówki, która cieszyła się niesłabnącym powodzeniem, a którą profesjonalnie obsłużyli koledzy: Łowczy Gospodarczy Jacek Pieczonka oraz Rafał Zychla i Krystian Takiel. Natomiast Łowczy naszego Koła Jacek Cieśliński wspólnie z Edkiem Kawczyńskim przygotowali wspaniały kocioł myśliwski i zimne przekąski. Dość powiedzieć, że ponad 200. porcji z kociołka rozeszło się w pół godziny, a pochwały smakoszy były pełne uznania dla kunsztu kulinarnego naszych kolegów.  Zebraliśmy bardzo pochlebne opinie.

Darz Bór

   Mirosław Więckowski
Honorowy Prezes Koła

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)
– Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe
Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa