Koło Łowieckie „Dzik” w Słońsku na obchodach 70 rocznicy wyzwolenia Obozu Jenieckiego Sonnenburg.

            Dnia 30 stycznia br. w Słońsku odbyły się uroczystości z okazji 70 rocznicy mordu na jeńcach Obozu Sonnenburg oraz wyzwolenia Obozu, połączone z otwarciem nowej wystawy w Muzeum Martyrologii.

W obchodach udział wzięło wielu gości z kraju i Europy, w tym Wielki Książe Luksemburga Henryk. Miejscowe władze reprezentował Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków wraz z Przewodniczącą Rady Gminy panią Lillą Burkiewicz oraz radnymi. Organizatorzy zaprosili do udziału w obchodach również  poczty sztandarowe organizacji działających na terenie naszej gminy oraz organizacji kombatanckich. Wśród nich nie mogło zabraknąć oczywiście pocztu sztandarowego Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku, prezentowanego przez  Jacka Pieczonkę, Pawła Matkowskiego i Rafała Zychlę. Ponadto delegacja naszego Koła w osobach: Prezes Koła Franciszek Jamniuk oraz Strażnik Łowiecki Jacek Cieśliński złożyli kwiaty pod pomnikiem na cmentarzu jenieckim.