Przekaż 1% podatku

Przekazanie 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego

         Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku jako Organizacja Pożytku Publicznego, zwraca się do sympatyków łowiectwa o przekazywanie swojego 1% podatku na naszą statutową działalność. Pieniądze przekazane na nasze konto zostaną w całości przeznaczone na ochronę środowiska przyrodniczego,
a w szczególności na dokarmianie dzikiego ptactwa i zwierzyny w trudnych warunkach zimowych.

Numer konta OPP – 45 8355 0009 0034 9532 2000 0005. 

Nr KRS 0000 516 558.

  Darz Bór

                                                                                                               Zarząd Koła