Komunikat z dnia 10.05.2014 r.

 Koledzy Myśliwi i Stażyści

 Koła Łowieckiego „Dzik”

 w Słońsku.

 

     Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku, kierując się zaleceniami Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2014 roku, przesyła Kolegom zakres prac gospodarczych w sezonie łowieckim 2014/15.  Biorąc pod uwagę zły stan techniczny niektórych ambon, które  przeznaczone są do likwidacji  oraz narastające szkody łowieckie spowodowane przez zwierzynę, prace gospodarcze scedowane zostały na budowie nowych ambon wokół upraw rolnych i plantacji.

     Termin wykonania prac zgodnie  z Uchwałą  Walnego Zgromadzenia upływa z dniem 31.10.2014 r.

 
                 Zakres zaplanowanych prac gospodarczych:

 1. Horbajczuk Aleksander  i Szober Ferdynand – budowa nowej ambony na rew.I,
 2. Horbajczuk Józef i Horbajczuk Radosław – budowa nowej ambony na rew.IX,
 3. Kamiński Tadeusz i Kamiński Mirosław – budowa nowej ambony na rew.XI,
 4. Zator Janusz i Król Rafał – budowa nowej ambony na rew.XII,
 5. Kazieczko Józef i Wysoczański Michał – budowa nowej ambony na rew. XV,
 6. Tomasik Jacek i Wojdak Jacek – budowa nowej ambony na rew. XVIII,
 7. Chochulski Tadeusz i Stużyński Sławomir – budowa nowej ambony na rew. IV,
 8. Czeredrecki Marek i Marszalik Paweł – budowa nowej ambony na rew. XIX,
 9. Woźnicki Zdzisław – budowa 10 szt. posypów dla bażantów,
 10. Pieczonka Jacek – przegląd, konserwacja i remonty istniejących ambon.
 11. Zychla Rafał – przegląd, konserwacja i remonty istniejących ambon.
 12. Gruntkowski Rafał – opieka nad psami myśliwskimi wskazanymi przez Zarząd Koła.
 13. Lewaszkiewicz Ryszard – przygotowanie posiłku na polowanie zbiorowe,
 14. Marszalik Janusz – przygotowanie posiłku na polowanie zbiorowe,
 15. Kawczyński Edward – przygotowanie posiłku na polowanie zbiorowe,
 16. Prajzner Józef – przygotowanie posiłku na polowanie zbiorowe
 17. Matkowski Patryk (stażysta) – budowa 2 nowych ambon,
 18. Wysoczański Marcin (stażysta) – budowa 2 nowych ambon,
 19. Żmijak Andrzej (stażysta) – budowa 2 nowych ambon, 
 20. Rzęsa Ryszard (stażysta) – budowa 2 nowych ambon
 21. Gajewski Zdzisław (stażysta) – budowa 2 nowych ambon

 

     Wszystkie prace oraz lokalizacja budowy ambon zostaną wskazane przez  Strażnika Łowieckiego Jacka – tel. 509 533 425, z którym należy omówić szczegóły  i zakres prac. Prace muszą być wykonane w terminie, udokumentowane protokołem  i odebrane przez Strażnika Łowieckiego Jacka lub Łowczego Gospodarczego Zbyszka  -tel.512 180 538. Nie wykonanie prac  w terminie sankcjonowane  będą opłatami zgodnie z pkt. 3 Uchwały Walnego Zgromadzenia  Członków Koła z dnia 27 kwietnia 2014 roku.
 

 

 Darz Bór

  Łowczy Koła

  Mirosław Więckowski